Kantar

Kantar Škola moderace 

  • 8.-10. listopadu 2023
  • 9:00-17:30
  • KANTAR CZ, Strossmayerovo náměstí 1477/6, Praha 7
  • ČJ

Kurz moderace rozhovorů a skupin pro účely kvalitativního výzkumu

Zveme Vás na kurz KANTAR Škola moderace, který je určený studentům či čerstvým absolventům vysokých škol, kteří mají zájem o kvalitativní výzkum a rádi by se zdokonalili v moderaci rozhovorů či skupin a samotné práci na kvalitativních projektech.

V Kantaru jsme experty na marketingový výzkum, a to v obou oblastech, tedy jak výzkumu kvantitativním, tak i výzkumu kvalitativním. Opíráme se o zázemí globální firmy. Máme největší komunitu kvalitativních výzkumníků na světe – více než 1000 kvalitativních expertů ve více než 60 státech.

Kurz povedou zkušené moderátorky a výzkumnice z Kantaru  a celý kurz bude probíhat přímo v kvalitativních studiích Kantar CZ, čili v reálném výzkumném prostředí.

Cílem kurzu je předat zkušenosti začínajícím kvalitativním výzkumníkům a součástí je vedle teorie, především praktický nácvik. Účastníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet kvalitativní výzkum v reálném prostředí pod dohledem expertů přímo z praxe. Absolventi kurzu navíc získají certifikát od Kantar CZ a je možné, že i nabídku budoucí spolupráce v případě zájmu.

Kapacita kurzu je omezená a účastníci budou pečlivě vybráni. Pokud máte zájem o účast, prosím vyplňte registrační formulář. Kurz je pro účastníky zdarma.

Registrace je možná do 10. října 2023

Jak bude kurz probíhat? 

Kurz je třídenní a začíná vždy v 9 hodin ráno a očekávaný konec je 17:30. V kurzu se budou kombinovat jak teoretické, tak praktické znalosti. Cílem je získat znalosti a zkušenosti pro kompletní realizaci kvalitativního výzkumu, to znamená od designu a metod kvalitativního výzkumu až po moderaci a analýzu.

Drobné občerstvení na přestávky bude zajištěno s tím, že na oběd bude vymezena 1 hodina.


Den 1
Úvod do kvalitativního výzkumu a základy komunikačních technik

 
Den 2
Jak na kvalitativní projekt a přípravu diskuzního scénáře

 
Den 3
Praktický nácvik moderace a jak na analýzu

 

Chcete-li se zúčastnit, zaregistrujte se